Skip to main content

Website disclaimer

WEBSITE-DISCLAIMER

Onze website-disclaimer

Onze website is www.pc-denhoorn.nl. Wij hebben zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Wij hebben hierbij gebruik gemaakt van bronnen, die wij betrouwbaar achten. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie staan wij echter niet in. Gegevens op de website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Het Paramedisch Centrum Den Hoorn kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik ervan. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Informatie op www.pc-denhoorn.nl is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag dus niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Verwijzingen en links

De site www.pc-denhoorn.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites. Deze verwijzingen zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en ter goeder trouw geselecteerd voor de doelgroep van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen ervan. Wij geven geen garantie noch aanvaarden enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal van dergelijke sites of bronnen ervan. Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u contact met ons opnemen.

Ingezonden persoons- of contactgegevens worden niet door ons aan derden verstrekt en niet gebruikt voor het toezenden van ongevraagde email of post door derden. Ingezonden informatie mag niet door www.pc-denhoorn.nl , al of niet bewerkt, worden gebruikt op de site, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de inzender via de email of schriftelijk anderszins.